Privacyverklaring

DAVE’S BARBERSHOP

 


Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door DAVE’S BARBERSHOP Via de website
​ www.DavesBarbershop.nl
​ van DAVE’S BARBERSHOP worden privacygevoelige gegevens verwerkt. DAVE’S BARBERSHOP maakt gebruik van een online afsprakensysteem van Salonized, waarmee je een afspraak kan maken bij een kapsalon. DAVE’S BARBERSHOP heeft met Salonized Bewerkingsovereenkomst afgesloten. Hiervoor verzamelt Salonized persoonsgegevens, zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens geven ze door aan de kapsalon waar je een afspraak wil maken , verder doen ze niets met je gegevens. Je zult dus nooit van hun ongevraagd een e-mail of SMS bericht ontvangen en ook geven ze deze gegevens niet door aan andere partijen. Ik vind een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Door mij ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Bij mijn verwerking houd ik me aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat :

● Duidelijk vermelden voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;

● Proberen mijn verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
● Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

● Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van mij, persoonsgegevens verwerken;

● Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen
In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van mijn website laat je bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door mij op verschillende manieren verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via mijn website afspraken maken, waarbij ik je vraag om enkele persoonsgegevens aan mij te verstrekken om de afspraak af te ronden. Verder is het mogelijk dat je mij benaderd met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Ik zal in dat geval contact met jou opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via sociaal media kanalen (zoals Facebook, Instagram, Pinterest), bijvoorbeeld wanneer jij contact met mij opneemt om vragen te stellen. Ik gebruik in dat geval alleen jouw accountnaam zodat ik op jouw bericht kan reageren. Wanneer je gebruik maakt van mijn website om een afspraak te plannen, kan ik de volgende gegevens van jou verwerken:

● Naam en Voornaam;
● Telefoonnummer;

● E-mail adres;

● Betalingsgegevens;

● Afspraken Geschiedenis;Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

● Om jou de mogelijkheid te bieden Afspraak te maken via mijn website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;

● Om jouw afspraak te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;

● Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven, post of bellen

● Om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses en jouw (online) afspraak geschiedenis

● Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via sociaal media, e-mail, per post of telefonisch;

● Om (op individueel niveau) mijn website, diensten, winkelassortiment en mijn dienstverlening zowel in de winkel als online te verbeteren. Dit doe ik op basis van: Google Analytics en verzamelde Feedback van klanten.
DAVE’S BARBERSHOP verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang. Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van een dienst/aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met DAVE’S BARBERSHOP een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt, zal DAVE’S BARBERSHOP mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die ik heb op grond van jouw overeenkomst of kan ik jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen. Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden bewaard tot 3 maanden na het maken van een afspraak Daarna worden ze uit het systeem volledig verwijdert.Verstrekking aan derden

DAVE’S BARBERSHOP zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Koopovereenkomst

Wanneer het dienst online geboekt is ook:

● Hosting Partij van de website (Salonized BV) inclusief de developer

● Betaalprovider ( Mollie), voor het verzorgen van betalingen en terugbetalingen;
Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij mij opvraagt. In dat geval ben ik wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.


​ Nieuwsbrief

Ik kan, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail mijn nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kun je je afmelding doorgeven aan mi via klantenservice@davesbarbershop.nl.


Cookies

DAVE’S BARBERSHOP maakt gebruik van analytische en functionele(o.a. om jouw instellingen en voorkeur te ontdouden) cookies van Google Analytics, Salonized en Facebook. Een Cookie is een kleine bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Je kunt deze uitzetten via je browser.

Beveiliging persoonsgegevens

DAVE’S BARBERSHOP hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Ik ben bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van jouw Persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Salonized of onder adequate beveiliging worden gehost bij leveranciers waarmee Salonized een verwerkings overeenkomst heeft gesloten. DAVE’S BARBERSHOP heeft met Salonized een verwerkingsovereenkomst gesloten.

 

SSL

DAVE’S BARBERSHOP maakt gebruik van Mollie betaalsysteem, welke gebruik maakt van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer - Protocol) voor de beveiliging van de website tijdens het online betalen via Mollie Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling dit privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan mij persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze te allen tijde wijzigen door contact met mij op te nemen via
​ klantenservice@davesbarbershop.nl

. Ook kun je bij DAVE’S BARBERSHOP terecht indien je inzage wenst in de gegevens die DAVE’S BARBERSHOP van jou heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 januari 2019 
Heb je nog vragen over het privacy beleid van DAVE’S BARBERSHOP dan kun je per E-mail contact opnemen met DAVE’S BARBERSHOP via privacy@davesbarbershop.nl Wanneer jij per mail contact opneemt krijgt je binnen één week een reactie!